RODO

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781): administrator danych osobowych- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach, Trzonki 29, 12-200 Pisz

Inspektor Ochrony Danych Pan Waldemar Hypś, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

Skip to content