Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

DROGI UCZNIU ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA

SZKOLNEGO GDY:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, kolegami.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem, smutkiem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 •  Nie wiesz jak efektywnie się uczyć
 •  Masz problemy emocjonalne
 •  Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

PAMIĘTAJ !
NIE JESTEŚ SAM. 

Ma dziecko przyszłość, ale i ma przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin samotnych, najistotniejszych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni    i lekceważy, logicznie rozumuje i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi”

                                                                  Janusz  Korczak

Do najpopularniejszych źródeł stresu związanego ze szkołą zalicza się:

 • strach przed sprawdzaniem wiedzy – wywołaniem do tablicy przez nauczyciela, przed sprawdzianem, kartkówką, egzaminem,
 • lęk przed oceną niedostateczną,
 • spóźnienie się na lekcję, wejście do klasy po dzwonku, konieczność przyznania się do winy np. że się zaspało, wstyd,
 • niezaspokajanie potrzeb emocjonalnych, uczuciowych, brak poczucia bezpieczeństwa,
 • rozliczanie z ocen w domu,
 • brak czasu na relaks i odpoczynek oraz kontakty z rówieśnikami,
 • obawa przed odrzuceniem ze strony rówieśników – brak akceptacji w klasie, nietolerancja kolegów, przemoc psychiczna, wulgaryzmy, agresja fizyczna.

Pedagog szkolny

Reakcje na stres:

Reakcje fizyczne:  Reakcje intelektualne                    i emocjonalne:  Symptomatyczne zachowania:  
pocenie się problemy ze snem bóle brzucha napięcie zaburzenia układu krążenia  uczucie pustki              w głowie gniew bezradność nieufność osłabienie pamięci  objadanie się konfliktowość problemy w relacjach interpersonalnych  

Sposoby zwalczania stresu np.:

Ruch i relaks jako środki rozładowujące stres organizmu. Najczęściej zalecanymi przez specjalistów środkami rozładowującymi stres jest ruch i relaks, angażowanie się w formy aktywności ruchowej. Duże nasilenie aktywności psychofizycznej daje nadzwyczajne możliwości odreagowania stresu.

Lepsza organizacja codziennego życia. Każdy powinien w swoim życiu wyznaczyć kierunek i cel, który chce osiągnąć. Nie chodzi tylko o cele odległe, ale także te, które mogą być zrealizowane w miarę szybko, np. odrób lekcje zadane w szkole na pojutrze, jeszcze w dniu dzisiejszym po to, abyś w dniu jutrzejszym mógł spotkać się z kolegami.

Zachowania asertywne. Bardzo ważne jest zachowanie się w taki sposób, aby osiągnąć to, czego się pragnie, lecz nie kosztem innych ludzi.

Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia, które można zastosować, ukazują różne możliwości minimalizowania skutków stresu, poprawy samopoczucia, zwiększenia odporności psychicznej.

Poczucie  humoru w radzeniu sobie ze stresem. Należy porozmawiać o korzyściach płynących z patrzenia na siebie z przymrużeniem oka. Naukowcy dowiedli, że radosny śmiech wzmacnia odporność, chroni przed chorobami.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI INTERNETOWEJ

Internet to z pewnością jeden z najważniejszych wynalazków współczesnego świata.
Świadczy o tym choćby ilość użytkowników, która liczona jest w miliardach czy fakt, że bez
Internetu nie funkcjonowałoby wiele dziedzin życia. Jednocześnie jednak warto pamiętać,
że Internet niesie ze sobą wiele zagrożeń – sieć nie jest w pełni kontrolowana, dlatego nie ma
tu miejsca na jakiekolwiek zaniedbania ze strony użytkowników. Niejednokrotnie w mediach
pojawiają się informacje o kradzieżach danych, przemocy wirtualnej i innych negatywnych
zjawiskach, na które mogą być narażone osoby korzystające z Internetu. Wiele osób wychodzi
z założenia, że zagrożenia ich nie dotyczą, ponieważ w wolnej chwili przeglądają jedynie
witryny internetowe lub kontaktują się ze znajomymi – takie podejście nie jest właściwe,
ponieważ każdy z nas jest potencjalną ofiarą wirtualnych zagrożeń.

Szanowny Rodzicu!

 • pomóż dziecku uniknąć zagrożeń, a jeśli już w sieci wydarzy się coś niepokojącego,
  reaguj jak najszybciej.
 • Rozmawiaj z dzieckiem o Internecie.
 • Bądź bacznym, ale dyskretnym obserwatorem poczynań dziecka on-line.
 • Zainteresuj się jak Twoje dziecko korzysta z sieci.
 • Pozwól mu zaprezentować to co go fascynuje.
 • Zapewniaj go, że zawsze może na Ciebie liczyć.
 • Poznaj zagrożenia i sposoby na zapobieganie im!
 • Regularnie przypominaj dziecku, aby informowało Cię za każdym razem, kiedy coś
  w sieci je zaniepokoi – dzięki temu zyskasz możliwość szybkiego zareagowania.


Nie pozwól dziecku na nawiązywanie wirtualnych znajomości – jest to ogromne
zagrożenie, w szczególności dla najmłodszych dzieci. Jednocześnie pamiętaj,
że obecność dziecka w sieci jest nieunikniona – Internet wykorzystywany jest między innymi w szkole, dlatego uświadamianie dziecka na temat potencjalnych zagrożeń jest najlepszym rozwiązaniem.

Skip to content