Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach

 


 Dyrektor Szkoły, Pedagog szkolny – Halina Skrzyńska

Oddział przedszkolny

Teresa Agata Mażejko

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata  Olender

Marzena Wróblewska

Agnieszka Pietruszka

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Anna Darda język angielski, technika, plastyka

Ewelina Górska język angielski

Małgorzata Mazurek język niemiecki

Wiesława Szmigiel język polski, geografia, biologia

Joanna Katarzyna Kozłowska język polski

Marzena Maria Wróblewska historia

Elżbieta Szumowska fizyka, matematyka

Janusz Andrzejczyk matematyka

Magdalena Ilewicz chemia

Łukasz Świderski wychowanie fizyczne

Małgorzata Krzewska informatyka

Anna Bednarska religia

Małgorzata Olender muzyka

Edyta Justyna Kutyłowska Wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa,

Pedagog szkolny

Halina Skrzyńska

Logopeda

Ewelina Górska, Anna Bednarska

Biblioteka

Małgorzata Krzewska

Psycholog szkolny

Grzegorz Sokołowski

Skip to content