Sprzątanie Świata

 29 akcja Sprzątanie Świata – Polska  w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka                                    w Trzonkach.

23 września 2022 r. uczniowie wzięli udział w akcji ,,Sprzątanie Świata – Polska” Zorganizowaliśmy różnorodne konkursy ekologiczne. Każda klasa wykonała wspólnie plakat odzwierciedlający tegoroczne hasło ,,Wszystkie śmieci są nasze”. Uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością, biorąc udział w konkursie poetyckim ,,Ekologia ważna sprawa” oraz w konkursie na najładniejszą zabawkę lub przedmiot z odpadów przeznaczonych do recyklingu. Po krótkim apelu, podczas którego została przybliżona uczniom idea sprzątania świata wszyscy zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki udali się sprzątać pobliskie tereny. Akcja przebiegła sprawnie, uczniowie włożyli duży wkład w sprzątanie okolicy, co miało odzwierciedlenie w ilości worków odpadami. Zwróciliśmy uwagę , że w tym roku ilość zebranych odpadów była znacznie większa od lat poprzednich. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o środowisko i czyścić otoczenie. Na koniec zorganizowaliśmy wspólne ognisko, uczniowie zjedli upieczoną kiełbaskę, a na deser drożdżowe ciasto ufundowane przez Urząd Miejski w Piszu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content